شهدای گمنام دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی (ایوان معرفت)

دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی و منابع طبیعی است. این یادمان که ایوان معرفت نام دارد در شهرستان مهدیشهر، و در منطقۀ خوش آب و هوای دربند واقع شده است.

شهید گمنام دانشگاه سمنان(سایت اصلی)

پردیس شهید در سایت اصلی دانشگاه سمنان قرار دارد که میزبان یک شهید گمنام است

شهید علیرضا صدر ارحامی"دانشجوی دانشگاه سمنان"

تاریخ و محلّ تولّد: 1336/7/24اصفهان تاریخ و محلّ شهادت: 1362/7/29ارتفاعات مریوان

شهید حسین میرحاج"دانشجوی دانشگاه سمنان"

تاریخ و محلّ تولّد 1344/5/2سمنان تاریخ و محلّ شهادت : 1366/3/12جزیرۀ خیبر

شهید محمد پازوکی "کارمند دانشگاه سمنان"

تاریخ و محلّ تولّد:1355/6/30شهر‌ری تاریخ و محلّ شهادت : 1395/2/18 پنجوین عراق- ارتفاعات کانی مانگا

شهید محمود اخلاقی "دانشجوی دانشگاه سمنان"

تاریخ و محلّ تولّد:1335/1/24سمنان تاریخ و محلّ شهادت:1367/5/7اسلام آباد غرب، عملیّات مرصاد

شهید غلامرضا شهبازی "دانشجوی دانشگاه سمنان"

تاریخ و محلّ تولّد: 1343/6/12 نهاوند تاریخ و محلّ شهادت: 1367/5/5تنگۀ چهارزبر- عملیّات مرصاد

شهید محمد امیرجان "دانشجوی دانشگاه سمنان"

تاریخ و محلّ تولّد:1338/9/1تهران تاریخ و محلّ شهادت: 1359/11/19میمک

شهید یدالله شهاب "دانشجوی دانشگاه سمنان"

تاریخ و محلّ تولّد: 1337/12/27سمنان تاریخ و محلّ شهادت: 1361/3/2خرّمشهر- عملیّات بیت المقدّس

شهید روح الله قربانی "دانشجوی دانشگاه سمنان"

تاریخ و محلّ تولّد: 1368/3/1تهران تاریخ و محلّ شهادت: 1394/8/13سوریّه- حلب

شهید محمد خابوری "کارمند دانشگاه سمنان"

تاریخ و محلّ تولّد:1329/2/1سمنان تاریخ و محلّ شهادت :1365/11/10شلمچه