ایران سرافراز
شهر محلّ تولّد یار امام زمان نام
 اسلام دین گمنام نام خانوادگی
پدر یتیمان
وضعیت تاهل روح الله نام پدر
دانشجوی مکتب امام حسین(ع)
تحصیلات یوم الله
تاریخ تولّد
آماده باش نظام
مسئولیت نظامی 20سال
سن
آموزگار مکتب حاج قاسم
شغل تا نفس باقی بود
مدت حضور در جبهه
منطقه فکه محلّ شهادت 1399/10/14 تاریخ خاکسپاری
والفجر 1 عملیات مهدی شهر -دربند -دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی و منابع طبیعی -ایوان معرفت (یادمان شهدای گمنام ) مزار شهید

 

 

ایران سرافراز
شهر محلّ تولّد یار امام زمان نام
 اسلام دین گمنام نام خانوادگی
پدر یتیمان
وضعیت تاهل روح الله نام پدر
دانشجوی مکتب امام حسین(ع)
تحصیلات یوم الله
تاریخ تولّد
آماده باش نظام
مسئولیت نظامی 21سال
سن
آموزگار مکتب حاج قاسم
شغل تا نفس باقی بود
مدت حضور در جبهه
منطقه فکه محلّ شهادت 1399/10/14 تاریخ خاکسپاری
والفجر 4 عملیات مهدی شهر -دربند -دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی و منابع طبیعی -ایوان معرفت (یادمان شهدای گمنام ) مزار شهید
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.