اصفهان شهر محلّ تولّد علیرضا نام
اسلام - شیعه دین صدر ارحامی نام خانوادگی
مجرد وضعیت تاهل مهدی نام پدر
دانشجو تحصیلات 1336/7/24 تاریخ تولّد
مسئول دسته مسئولیت نظامی 22سال سن
دانشجو شغل - مدت حضور در جبهه
مریوان محلّ شهادت 1362/7/29 تاریخ شهادت
والفجر4-فتح المبین-بیت المقدس عملیات گلستان شهدای اصفهان-قطعه شهدای دارخوئین-ردیف اول مزار شهید
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.