تهران شهر محلّ تولّد روح الله نام
اسلام - شیعه دین قربانی نام خانوادگی
متاهل وضعیت تاهل داود نام پدر
لیسانس تحصیلات 1368/03/01 تاریخ تولّد
مدافع حرم مسئولیت نظامی 26سال سن
نظامی شغل - مدت حضور در جبهه
سوریه- حلب
محلّ شهادت 1394/8/13 تاریخ شهادت
محرم عملیات بهشت زهرا-قطعه 53 مزار شهید