ایران سرافراز
شهر محلّ تولّد یار امام زمان نام
 اسلام دین گمنام نام خانوادگی
پدر یتیمان
وضعیت تاهل روح الله نام پدر
دانشجوی مکتب امام حسین(ع)
تحصیلات یوم الله
تاریخ تولّد
آماده باش نظام
مسئولیت نظامی 21سال سن
آموزگار مکتب حاج قاسم
شغل تا نفس باقی بود
مدت حضور در جبهه
- محلّ شهادت 1390/4/31 تاریخ خاکسپاری
بیت المقدس عملیات سایت اصلی دانشگاه سمنان -پردیس شهید گمنام  مزار شهید