سمنان شهر محلّ تولّد یدالله نام
اسلام - شیعه دین شهاب نام خانوادگی
مجرد وضعیت تاهل رجبعلی نام پدر
فوق دیپلم طراحی صنعتی تحصیلات 1337/12/27 تاریخ تولّد
معاون فرمانده گروه مسئولیت نظامی 24سال سن
دانشجو شغل 6ماه مدت حضور در جبهه
خرمشهر محلّ شهادت 1361/3/2 تاریخ شهادت
بیت المقدس-فتح المبین عملیات امامزاده یحیی سمنان - گلزار شهدا مزار شهید