شهید محمد خابوری

تاریخ و محلّ تولّد:1329/2/1سمنان، تاریخ و محلّ شهادت : 1365/11/10 - شلمچه، مزار شهید: سمنان - گلزار شهدا

کارمند شهید دانشگاه سمنان

 

کلیپ تصویری شهید محمد خابوری 

 

                                                                                                     

       

                                                                                                         

     

                                                                                                                                           

 

کلمات کلیدی
یاسمن گنجی نیا
تهیه کننده:

یاسمن گنجی نیا