لیست اخبار صفحه :1
شهید علیرضا صدرارحامی

شهید علیرضا صدرارحامی

تاریخ و محلّ تولّد:1336/7/24 - اصفهان، تاریخ و محلّ شهادت: 1362/7/29 ارتفاعات مریوان، سال ورود به دانشگاه و رشتۀ تحصیلی: 1355 - مهندسی مکانیک، مزار شهید: اصفهان - گلزار شهدا

شهید محمد خابوری

شهید محمد خابوری

تاریخ و محلّ تولّد:1329/2/1سمنان، تاریخ و محلّ شهادت : 1365/11/10 - شلمچه، مزار شهید: سمنان - گلزار شهدا

شهید روح‌الله قربانی

شهید روح‌الله قربانی

تاریخ و محلّ تولّد: 1368/3/1 تهران، تاریخ و محلّ شهادت: 1394/8/13 سوریّه - حلب، سال ورود به دانشگاه و رشتۀ تحصیلی: 1389- نقّاشی، مزار شهید: تهران - بهشت زهرا - گلزار شهدا

شهید یدالله شهاب

شهید یدالله شهاب

تاریخ و محلّ تولّد: 1337/12/27 سمنان، تاریخ و محلّ شهادت: 1361/3/2 خرّمشهر - عملیّات بیت المقدّس، سال ورود به دانشگاه و رشتۀ تحصیلی: 1356 - طرّاحی صنعتی، مزار شهید: سمنان - گلزار شهدا

شهید محمد امیرجان

شهید محمد امیرجان

تاریخ و محل تولد:1338/9/1تهران، تاریخ و محل شهادت: 1359/11/19میمک، سال ورود به دانشگاه و رشته تحصیلی : 1353 - طراحی صنعتی، مزار شهید: تهران - بهشت زهرا

شهید غلامرضا شهبازی

شهید غلامرضا شهبازی

تاریخ و محلّ تولّد: 1343/6/12نهاوند، تاریخ و محلّ شهادت: 1367/5/5تنگۀ چهارزبر- عملیّات مرصاد، مزار شهید: نهاوند-گلزار شهدای باغ بهشت، سال ورود به دانشگاه و رشتۀ تحصیلی: 1363 - مکانیک

شهید محمود اخلاقی

شهید محمود اخلاقی

تاریخ و محل تولد:1335/1/24سمنان، تاریخ و محل شهادت:1367/5/7 اسلام آباد غرب - عملیات مرصاد، سال ورود به دانشگاه و رشته تحصیلی: 1365 - طراحی صنعتی، مزار شهید: سمنان - گلزار شهدا